Kategorie
Informacje

Konkurs FIO

Ukazała się lista oceny merytorycznej z informacją o dofinansowaniu projektów złożonych w konkursie grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” w 2019 roku. Dofinansowanie otrzymało 69 projektów z 511 -u.

Nasz projekt oceniono na 144 p. i dano mu 247 miejsce z 511.

Dofinansowane od 170 p. i do 69 miejsca.